Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Thọ
Thứ ba, 19/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 239

Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận- học sinh 3 tốt.

Sáng nay 8 cá nhân được tuyên dương: CẤP QUẬN 3 Giáo viên nhận danh hiệu " Nhà giáo trẻ tiêu biểu" 5 Học sinh nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt"

Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận- học sinh 3 tốt.

Sáng nay 8 cá nhân được tuyên dương: CẤP QUẬN
3 Giáo viên nhận danh hiệu " Nhà giáo trẻ tiêu biểu"
5 Học sinh nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt"
- Cá nhân giáo viên trong năm 2018-2019 phải đủ:
+ Khen thưởng Chỉ thị 05 "Thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác"
+ Khen thưởng giáo viên giỏi.
+ Tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong và ngoài trường.
+ Có sáng kiến kinh nghiệm.
+ Hoạt động trong Chi đoàn giáo viên, đạt thành tích xuất sắc.
+ Có huấn luyện CLB đội nhóm trong trường.
+ Tham gia thể thao

- Cá nhân học sinh trong năm 2018-2019 phải đủ:
+ Đạt thành tích học tập 8.0 3 môn Toán Văn Anh, trung bình cả năm 18-19 8.0
+ Tham gia CLB đội nhóm
+ Là học sinh giỏi và tham gia thi học sinh giỏi cấp Quận năm 18-19
+ Tham gia hoạt động tình nguyện.
+ Tham gia hoat động ở trường tích cực
+ Tham gia thể thao và có chứng nhận thanh niên khỏe.

Trong năm học 2019-2020 sẽ tuyên dương tiêu biểu cấp thành, tiêu chí khó hơn... Đoàn trường hy vọng các cá nhân HS và GV trẻ dưới 35 tuổi của trường phấn đấu đạt đủ các tiêu chí.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164