Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Thọ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ QUẬN 4

Địa chỉ: Số 02 - Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028)39409628  - (028)39409629

Facebook thông báo nhanh BGH: https://www.facebook.com/NHTQ4

Facebook Đoàn trường: https://www.facebook.com/NHTphotographyclub/

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ QUẬN 4

Địa chỉ: Số 02 - Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028)39409628  - (028)39409629

Facebook thông báo nhanh BGH: https://www.facebook.com/NHTQ4

Facebook Đoàn trường: https://www.facebook.com/NHTphotographyclub/