Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Thọ
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 30/7/2020
Lượt đọc: 175

Luật viên chức

Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
File đính kèm:
File thứ 1: nht_luat_vien_chuc_2019_30720200.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86